Zpráva z Valné hromady Sokola

23.03.2010 06:12

 

VALNÁ HROMADA SOKOLA

V úvodu valné hromady jsme uctili zesnulé Sokoly, kteří nás opustili v minulém roce.

Poté následovalo hodnocení činnosti jednotlivých oddílu za minulý rok:

 • ·         Fotbalový oddíl - Matuška Jan
 • ·         ASPV - Stupinská Hana
 • ·         Tenisový odddíl - Neveselý Jan
 • ·         Turistický oddíl - Weitr Jaroslav
 • ·         Šachový oddíl - Nezval Svatopluk
 • ·         Stolní tenis - Nezval Svatopluk

Po hodnocení přišlo na řadu promítnutí obrazového dokumentu o činnosti Sokola v loňském roce.

Dalším bodem Valné hromady byla volba nového výboru Sokola. Ten bude fungovat v následujícím složení:

 • ASPV- Stupinská Hana
 • Turistika - Weitr Jaroslav
 • Tenis - Neveselý Jan
 • Fotbal  -      Janíček Jaroslav

 -      Matuška Jan

 -     Stupinský Josef

 -     Svoboda Luděk

 • Šachy a stolní tenis – Grmela M.
 • Nohejbal – Hoffman Eduard

Vzhledem k tomu, že po dlouhých letech odstoupil stávající předseda Svatopluk Nezval, čeká nový výbor ustavující schůze s volbou nového předsedy.

V diskusi vystoupili pozvaní hosté za ČSTV p. Zouhar Ferdinand (předseda) a za obec Rudici p. Šebela Roman (starosta).

Za dlouholetou činnost v Sokole a předsednictví jsme panu Nezvalovi poděkovali a popřáli do dalších let mnoho zdraví.

Na závěr byly promítnuty filmy – Dětský den a 70. Let Sokola.