Reakce na došlý anonym:

26.10.2011 05:56

Máme jednoho milého fotbalového fanouška, jehož jméno bohužel neznáme, který nás častuje již několik let, svými rozprávkami anonymně.  Zde je ukázka z jeho poslední tvorby:

Dovolím si na tento dopis reagovat:

Milý pane anonyme,

není mi známo, kde získáváte tyto „zaručené“ informace, ale mohu Vás ujistit, že rozesíláním svých výtvorů na tyto adresy: pan Kalousek, obecní zastupitelstvo a členové fotbalového výboru, nám všem, kteří se kolem fotbalu točíme již spoustu let, škodíte. Není to pan Janíček, ale VY!!! Neustále ho napadáte  (zřejmě osobní averze, neboť jiné vysvětlení mě nenapadá), aniž byste měl přesné informace. Tak tedy pro Vás a pro případně další pochybovače: Světelnou tabuli v hodnotě 25.990,- Kč skutečně financoval pan Janíček. Sekačku, v ceně 75.000,- Kč, zakoupila firma AGRIS za (finanční situace klubu by nám ani jednu z těchto investic nedovolila). Na večeřích s rozhodčími se bohužel také „nepřiživuje“ a pokud si s nimi večeři dá, tak je to jen jeho věc, neboť je sám platí. Já jsem je u pana Kalouska ani jednou neplatila (takže je to takové jeho další sponzorství). No a dostávám se ke kávě. Zřejmě Vás, pane anonyme, opět zklamu, i tu si platí. Mimo jiné vozí na všechny zápasy hráče mužů i žáků, opět na své náklady.

A jsem u dorostu. Ten nebyl pouze pro letošní rok přihlášen po vzájemné dohodě všech členů výboru, pro nedostatek hráčů. Příjem za přestupivší hráče je řádně veden v peněžním deníku, tak ani zde se pan Janíček neobohatil, ba naopak. Bez jeho obětavosti, by fotbal v Rudici, již dávno skončil.

Teď už je nasnadě, abyste se probral Vy, Vážený pane, a neobtěžoval svojí nenávistí slušné lidi.   

                                                                                                              Kateřina Matušková